Erdek Ticaret Odası
Erdek Chamber Of Commerce
TOBB
ATA

Tarihçemiz

Sendikamızın ilk genel kurulu 17 Kasım 1946 tarihinde 99 üye ile toplanır. “Ereğli Kömür Havzası Maden İşçileri Derneği” adı ile kurulur. 11 Kurucudan 5’i baş madenci, 3’ü ustabaşı, 2’si şef, 1’i de müfettiştir. Başkanlığa Memduh Süer seçilir.

9 Nisan 1947 tarihinde Ereğli Kömür Havzası Maden İşçileri Derneği Genel Kurulu 150 delegeyle toplanır. Yeni yasa gereği tüzük değişikliği yapılır ve Derneğin adı “Ereğli Kömür Havzası Maden İşçileri Sendikası” adını alır. Kongreye Türkiye’nin ilk Çalışma Bakanı olan Prof. Sadi Irmak da katılır. Başkanlığa Mustafa Koçer seçilir.

Sendika Türkiye’nin en büyük işyeri sendikasıdır.

“İşçi Sendikası” gazetesinin ilk sayısı 15 Ekim 1947 tarihinde çıkartılır.

İşçiler özellikle münavebeli işçiler sendikaya üye olmamakta diretir. Sanayi Bakanlığı ile temasa geçilerek Sümerbank’tan maliyet fiyatı üzerinden basma ve kaput bezi satın alınarak aynı fiyat üzerinden işçilere satılır. Bundan sonra işçiler sendikaya üye olmaya başlarlar. Bir yıl içinde üye sayısı 19 bine yükselir.

20 Kasım 1950 tarihinde yapılan kongrede Mustafa Erol, Başkanlığa seçilir. 1950 yılında DP’nin 7. Ayında siyasal çekişmeler Sendika’ya yansır, 1954 yılında DP’den milletvekili seçilecek olan Necati Diken Sendika Başkanlığına seçilir.

1954 yılında Necati Diken’in DP’den milletvekili seçilmesinden sonra; sendikacılığını, bilgisini, şahsiyetini kimsenin tartışamadığı ve sendika kurulduğundan beri seçimle gelen tüm yönetimlerde görev alan Ömer Karahasan Başkanlığa seçilir.1957 yılında da yeniden başkan seçilir.

9 Eylül 1956 tarihinde Rasim Girgin Başkan seçilir. Bir yıl sonra Ömer Karahasan tekrar Başkan seçilir. 1958 yılında ise Muzaffer Yılmaz başkan olur.

3 Haziran 1959 tarihinde Olağan Genel Kurula siyasi müdahaleler daha delege seçimlerinde başlar. Delege listeleri Vali Muavini nezaretinde yapılır. İkinci gün konuklar dahi içeri alınmaz. Genel Kurul’da iktidar yanlısı Niyazi Yıldız Başkan seçilir.

297 kişi olan Kurucu Meclis’te 6 adet işçi sendikaları kontenjanı vardır. 37 kişi aday olur. Zonguldak Maden İşçileri Sendikası Başkanı olan Ömer Karahasan, 1. Sırada Kurucu Meclis’e seçilir. Bir sonraki 14’üncü Sendika Genel Kurulunda arkadaşı Mehmet Alp Dündar’a karşı 1 oyla seçimi kaybeder. Tecrübeli sendikacı Karahasan, daha sonra seçilen tüm yönetimlerle sıcak ilişkilerini sürdürür ve ölünceye kadar da Sendika Eğitim Müdürlüğü görevini yürütür. 1961 Anayasası’nın Kurucu Meclis’te kabulü ile işçilere grev hakkı tanınır. Grev Kanunu Tasarısının (d) fıkrasına göre Zonguldak madenlerinde grev yapılamamaktadır.

Ecevit’in Çalışma Bakanı olmasından sonra, kanun tasarısı Meclis’te ele alındıktan sonra parlamentoya sevk edilir. 22 Ocak 1962’de işçi-işveren-hükümet temsilcileri toplanır. D fıkrasını yapılan itirazı Ömer Karahasan açıklar. O zamanın Çalışma Bakanı Cahit Talas da tasarıyı destekleyince, kömür madenlerinde grev hakkı 275 sayılı yasada yer alır.

1964 yılında yapılan Genel Kurul’da Osman İpekçi başkan seçilir. 10 Mart 1965 tarihinde Gelik işçileri kıdem, ehliyet, liyakat zamlarının tüm işçilere uygulanması için greve çıkar. Grev kısa sürede havzaya yayılır. 11 Mart gecesi, grev Kozlu Bölgesine sıçrar. Bölge Müdürü, Vali’nin ve diğer yetkililerin kışkırtıcı tutumları havanın sertleşmesine neden olur. Askerlerin ateş açması sonucu maden işçisi Mehmet Çavdar ve Satışmış Tepe yaşamını yitirir.

Osman İpekçi’nin 6 yıl Başkanlığının ardından Mehmet Tezer 15 Mart 1972 tarihinde Genel Başkanlığa seçilir. Tezer 1989 yılı Temmuz ayına kadar kesintisiz olarak Genel Başkanlığı yürütür. 4 Temmuz 1989 tarihinde kendi isteği ile görevden ayrılan Tezer’in yerine; sendikal mücadeleye maden işçisinin adını altın harflerle yazdıran, eylemleri ile maden işçisinin adını dünyaya duyuran, ülkemiz işçi sınıfının önünü açan Şemsi Denizer Genel Başkanlığa seçilir. Şemsi Denizer, Genel Başkanlığa seçilmesinin ardından sendika iç yapısında da yeniden yapılanmayı başlatır. İşçi Sendikası gazetesinin logosunun altında yazan “Ana Prensiplerimiz; çalışmak, üste saygı, işe sevgidir” ifadesinin yerine “Ekmek-Barış-Özgürlük” yazılır. Yüksek ve yoğun tempolu bir çalışma dönemi başlar. Çünkü ülkemizin sorunları, çalışanların sorunları çığ gibi büyümekte, mevcut iktidar çalışanları, emekçi halkı, sabit gelirliyi görmezden gelmektedir.

26 Ocak 1990 tarihinde ilk Temsilciler Kurulu toplantısı yapılır. 24 Şubat 1990 tarihinde 10 binlerin katıldığı ilk miting yapılır. Bu miting iktidara karşı ilk uyarı eylemidir. 1990 Madenci Grevi ve 4-8 Ocak 1991 Büyük Ankara Yürüyüşü dünya işçi hareketi tarihinde yerini alır. Ve iktidar 1991 Genel Seçimleri’ni kaybeder.

Denizer, Aralık 1992’de Türk-İş Genel Sekreterliğine seçilir ve vurulduğu 6 Ağustos 1999 tarihine kadar bu görevini sürdürür.

14 Ağustos 1999 günü Denizer’in vurulması ile bir hafta ertelenen Genel Kurul’da Çetin Altun Genel Başkanlığa seçilir. Altun, 1-5 Aralık 1999 tarihinde yapılan Türk-İş Genel Kurulu’nda da Türk-İş Genel Teşkilatlandırma Sekreterliğine seçilir.

2-3 Ağustos 2003 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul’da yeniden Genel Başkanlığa seçilen Altun, aynı yıl yapılan Türk-İş Olağan Genel Kurulu’nda da yeniden Türk-İş Genel Teşkilatlandırma Sekreterliğine seçilir.

Genel Maden İşçileri Sendikası’nın 1999 ve 2003 Genel Kurullarında seçilen Yönetim Kurulu şöyle: Genel Başkan Çetin Altun, Genel Başkan Yardımcıları Rahmi Yaman ve Dursun Oğuz, Genel Sekreter Mustafa Dağlıoğlu, Genel Mali Sekreter İrfan Akyiğit, Genel Teşkilatlandırma Sekreteri Ramis Muslu ve Genel Eğitim Sekreteri Ramazan Denizer.

5-6 Mayıs 2007 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul’da Genel Başkanlığa Ramazan Denizer seçilir. Yönetim Kurulu şöyle oluşur: Genel Başkan Ramazan Denizer, Genel Başkan Yardımcıları Rahmi Yaman ve Dursun Oğuz, Genel Sekreter Mustafa Dağlıoğlu, Genel Mali Sekreter Muharrem Sarıçam, Genel Teşkilatlandırma Sekreteri Ramis Muslu ve Genel Eğitim Sekreteri Eyüp Alabaş.

29 Kasım 2008 tarihinde 5. Olağanüstü Genel Kurul da Genel Başkanlığa Ramis Muslu seçilirken, Genel Başkan Yardımcılıklarına İsmet Demirhan ve Dursun Oğuz, Genel Sekreterliğe Taci Alkaya, Genel Mali Sekreterliğe Muharrem Sarıçam, Genel Teşkilatlandırma Sekreterliğine Osman Tutkun, Genel Eğitim Sekreterliğine Eyüp Alabaş seçilir.

Sendikamız, 21 Şubat 2010 tarihinde mali ve tüzük değişikliği konularını içiren 6. Olağanüstü Genel Kurulu’nu yapar. Mali konulara yönelik önemli kararların alındığı Genel Kurul’la Genel Merkez Yönetim Kurulu üye sayısı 7’den 5’e, 5 olan Şube Yönetim Kurulu üye sayısı ise 4’e düşürülür.

9-10 Nisan 2011 tarihinde yapılan 9’uncu Olağan Genel Kurul’da Genel Başkanlığa Eyüp Alabaş, Genel Başkan Yardımcılığı’na Satılmış Uludağ, Genel Sekreterliğe Behzat Cinkılıç, Genel Mali Sekreterliğe Muharrem Sarıçam, Genel Teşkilatlandırma ve Eğitim Sekreterliğine Osman Tutkun seçilir.

4-5 Nisan 2015 tarihinde yapılan 10’uncu Olağan Genel Kurul’da Genel Başkanlığa Ahmet Demirci, Genel Başkan Yardımcılığı’na İsa Mutlu, Genel Sekreterliğe Hakkı Arslan, Genel Mali Sekreterliğe Adnan Tıska, Genel Teşkilatlandırma ve Eğitim Sekreterliğine Satılmış Uludağ seçilir. 31 Aralık 2016 tarihinde Genel Sekreter Hakkı Arslan’ın vefatı üzerine bu göreve Satılmış Uludağ getiriliren Genel Teşkilatlandırma ve Eğitim Sekreterliği’ni yedek yönetim kurulu listesinden Kahraman Kabasakal çağırılır. Genel Mali Sekreter Adnan Tıska’nın 30 Kasım 2018 tarihinde kendi isteği ile bu görevden ayrılması üzerine bu görev yedek yönetim kurulu listesinden Hikmet Gülşen çağırılır.

23-24 Mart 2019 tarihinde yapılan 11’inci Olağan Genel Kurul’da Genel Başkanlığa Hakan Yeşil, Genel Başkan Yardımcılığına İsa Mutlu, Genel Sekreterliğe Hüseyin Kolçak, Genel Mali Sekreterliğe Volkan Yıldız, Genel Teşkilatlandırma ve Eğitim Sekreterliğine Tayfun Demir seçilir.
17 Kasım 1946 tarihinde kurulan Sendikamız 1983 öncesi 25 olağan, 13 olağanüstü, 1983 sonrasında 11 olağan, 5 olağanüstü genel kurul yapmıştır.
Sendikamız 72 yıllık tarihinde toplamda 36 olağan genel kurul gerçekleştirmiştir. Olağanüstü genel kurullarla toplam 53 genel kurul yapılmıştır.

17 Kasım 1946’de Ereğli Kömür Havzası Maden İşçileri Derneği olarak temeli atılan Sendikamızın kurucuları;

Sevgi, saygı, şükran ve ölenleri rahmetle anıyoruz.

Sendikamız Genel Başkanları;