Ticaret Sicil Belge Ücretleri

TİCARET SİCİL BELGE ÜCRETLERİ

ORTAKLIK TEYİT BELGESİ

34,00 TL Kozanlı +25 TL  Oda

 1 Adet

YETKİ BELGESİ

34,00 TL Kozanlı +25 TL  Oda

 1 Adet

SİCİL TASDİKNAMESİ

34,00 TL Kozanlı 
+5 TL  Oda

 1 Adet

İFLAS VE KONKORDATO BELGESİ (A B BENDİ)

34,00 TL Kozanlı
+5 TL  Oda

 1 Adet

GMTV
(
Gayrimenkul Tasarruf Vesikası)

34,00 TL Kozanlı +25 TL  Oda

 1 Adet

Ticaret Sicil - Menu