Tasfiye Sonu

TASFİYE SONU

http://mersis.gumrukticaret.gov.tr/ adresinden başvuru

1.    Dilekçe

2.    Genel Kurul Kararı (Noter onaylı - 2 adet)

3.    Genel kurulca onaylanmış, tasfiye memuru tarafından imzalanmış tasfiye sonu bilançosu

4.    Bilanço ile ilgili yatırılmış olan damga vergisi makbuzu 

Tescilli şube var ise sicil kaydının terkininden önce şubelerin terkini başvurusu yapılmalıdır.

Ek Dosyalar

Kara Örneği   Dilekçe 

Ticaret Sicil - Menu