Tasfiye Giriş

TASFİYEYE GİRİŞ

http://mersis.gumrukticaret.gov.tr/ adresinden başvuru

1.    Dilekçe

2.    Genel Kurul Kararı (Noter Onaylı- 2 adet) 

3.    Tasfiye memurlarının "Tasfiye Halinde" ibaresi ile başlayan şirket unvanı altında düzenlenmiş imza beyannamesi

4.    Tasfiye memurlarının ortaklar dışından atanması halinde, dışarıdan atanan memurların görevi kabul ettiğine ilişkin Görev Kabul Beyanı

Ek Dosyalar

Görev Kabul Karar Örneği Dilekçe 

Ticaret Sicil - Menu