Müdür İstifasi

MÜDÜR İSTİFASI

http://mersis.gumrukticaret.gov.tr/ adresinden başvuru

1.    Dilekçe

2.    Genel Kurul Kararı (noter onaylı-2 adet)

Ek Dosyalar

Karar Örneği Dilekçe 

Ticaret Sicil - Menu