Ana Sözleşme Değişikliği

ERDEKTO TESCİL İŞLEMLERİ - ANASÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ

Sermaye artırımı ve azaltımı dışındaki anasözleşme değişikliklerinde;

http://mersis.gumrukticaret.gov.tr/ adresinden başvuru

1.    Dilekçe 

2.    Genel Kurul Kararı (Noter onaylı - 2 adet)

3.    Tadil Metni (3 adet-yeni metin)

Ek Dosyalar

Karar Örneği  Dilekçe 

Ticaret Sicil - Menu