Adres Değişikliği

ERDEKTO TİCARET SİCİLİ TESCİL İŞLEMLERİ - ADRES DEĞİŞİKLİĞİ
 
1.    Dilekçe 
 
2.    Genel Kurul Kararı (Noter onaylı - 2 adet)

Ek Dosyalar

Karar Örneği  Dilekçe 

Ticaret Sicil - Menu