Tasfiyeye Giriş

TASFİYEYE GİRİŞ

          1.    Dilekçe 

          2.    Genel kurul toplantı tutanağı (2 nüsha-noter onaylı)

          3.    Hazirun cetveli

          4.  Gündem

          5.    Bakanlık temsilci atama yazısı aslı

          6.    Tasfiye Memurlarının tasfiye halinde ibaresi ile başlayan  ünvan altında düzenlenmiş imza beyannamesi

Ek Dosyalar

Dilekçe 

Ticaret Sicil - Menu