Genel Kurul

GENEL KURUL

         1.    Dilekçe 

     2.    Genel kurul toplantı tutanağı (2 nüsha-noter onaylı)

         3.    Hazirun cetveli

         4. Gündem

         5.    Bakanlık temsilci atama yazısı aslı

         6.    Genel kurulda yönetim kurulu seçimi var ise

  • Görev taksimi ve kooperatifin temsil ve ilzamının ne şekilde olacağına dair noter onaylı yönetim kurulu kararı (2 adet)
  • Yetkililerin kooperatif unvanı altında düzenlenmiş imza beyannamesi 

Ek Dosyalar

Dilekçe 

Ticaret Sicil - Menu