Ana Sözleşme Değişikliği

ANASÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ

         1.     Dilekçe 

     2.    Genel kurul toplantı tutanağı (2 nüsha-noter onaylı)

         3.    Hazirun cetveli

         4. Gündem

         5.    Bakanlık temsilcisi atama yazısı aslı

         6.    Tadil mukavelesi (2 nüsha)

         7.    Tadile ait bakanlık izin yazısı aslı.

Ek Dosyalar

Dilekçe 

Ticaret Sicil - Menu