Şube Kapanışı

ŞUBE KAPANIŞI

1.    Dilekçe 

2.    Şube kapanışına ilişkin noter onaylı ortaklar kurulu kararı (2 nüsha)

Ek Dosyalar

Dilekçe 

Ticaret Sicil - Menu