Sigorta Acenteliği

SİGORTA ACENTELİĞİ

http://mersis.gumrukticaret.gov.tr/ adresinden başvuru

1.    Dilekçe 

2.    Acentelik Vekaletnamesi/Fesihnamesi (Noter onaylı - 2 adet)

3.    Acentelik Sözleşmesi fotokopisi

Ek Dosyalar

 

      Dilekçe


Ticaret Sicil - Menu