Değişiklik

DEĞİŞİKLİK İŞLEMLERİ

           http://mersis.gumrukticaret.gov.tr/ adresinden başvuru

  1. Dilekçe

  2. Değişiklik; unvan değişikliğine ilişkin ise noterden düzenlenmiş imza unvan beyannamesi

  3. Değişiklik; sermaye tahsis edilmiş veya tahsis edilmiş sermayenin artırımına ilişkin ise bu durumun tespitine ilişkin Yeminli Mali Müşavir veya Serbest Muhasebeci Mali Müşavir faaliyet raporu ve faaliyet belgesi veya banka dekontu.

Ek Dosyalar

 

Dilekçe Formu 


Ticaret Sicil - Menu