Şube Açılısı

ERDEKTO TİCARET SİCİLİ TESCİL İŞLEMLERİ - ŞUBE AÇILIŞI

1.    http://mersis.gumrukticaret.gov.tr adresinden başvuru

2.    Dilekçe 

3.    Şube açılışına ilişkin Yönetim Kurulu Kararı (2 adet Asıl - 1 Adet Fotokopi)

4.    Kimlik Formu -1 adet fotoğraf

5.    Şube temsilcilerinin şube unvanı altında düzenlenen imza Ünvan beyannameleri (2 adet Asıl - 1 Adet Fotokopi)

6.    Merkezin bulunduğu Sicil Müdürlüğü Erdek dışında ise Merkezin sicil müdürlüğünden Sicil Tüzüğü'nün 120. maddesine göre alınan belge

7.    Merkezin bulunduğu Sicil Müdürlüğü Erdek dışında ise merkezin sicil müdürlüğünce tescil edilen ana sözleşme ve ana sözleşme değişiklikleri ve son Yönetim kurulu seçimine ilişkin tescillerin onaylı sureti ile merkez sicilde yapılan son tescile ait Ticaret Sicil Gazetesi

8.    Oda Kayıt Beyannamesi 

9.    Bildirim Formu

10.   Taahhütname

11.   Yeni çekilmiş 1 adet vesikalık fotoğraf,  (YETKİLİ İÇİN)

Ek Dosyalar

Hükmi Şahış Beyanname Kimlik Formu Bildirim Formu Taahhütname  Karar Örneği Dilekçe

Ticaret Sicil - Menu