Ana Sözleşme Değişikliği

ERDEKTO TİCARET SİCİLİ TESCİL İŞLEMLERİ -ANASÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ

http://mersis.gumrukticaret.gov.tr/ adresinden başvuru

1.    Dilekçe

2.    Genel kurul toplantı tutanağı (noter onaylı)

3.    Tadil Tasarısı (3 adet- yeni metin)

4.    Gündem

5.    Hazirun Cetveli

6.    Bakanlık temsilci atama yazısı

7.    Bakanlık iznine tabi olan şirketlerde Bakanlık izin yazısı aslı ibraz edilmelidir.

Ek Dosyalar

 

      Dilekçe 


Ticaret Sicil - Menu