Erdek Turizm

Erdek, Bandırma, Susurluk, Bursa gibi yerleşimlerin gözde sayfiye mekanlarıdır. Yakınlardaki Kapıdağ'ın ormanlık iç bölgeleri de ilgi çekmekte ve doğa turizmi amacıyla kullanılmaktadır. Kapıdağ'da Selanik göçmeni muhacir Pomakların yaşadığı bakir köyler vardır. Cumhuriyet öncesinde Kapıdağ yöresi Anadolu'da Rum nüfusun en yoğun yaşadığı yerlerin başlıcalarındandır.

Kyzikos antik kenti kalıntıları Bandırma Arkeoloji Müzesinde teşhir edilmektedir. Müzede, Kyzikos antik kendinden ve civardan elde edilen mezar stelleri sergilenmektedir.

Erdek’in 10-12 km dışında bulunan ve büyük medeniyetin yaşadığı Kyzikos(Kizikos) kentinde ilk yaşayanların Dolion’lar oldukları ve şehrin kurucusunun da Kral Kyzikos olduğu bilinmektedir. Kyzikos’dan geri kalan ve bilinen tarihi mimari zenginliklerini şöyle sıralayabiliriz; Hadrianus tapınağı, Kyzikos Amfitiyatrosu, Altıköşe kuleler, Bouleuterion, Bergama Kraliçesi Apoolonis’in adına oğulları tarafından yaptırılan tapınak, Kirazlı Yayla Manastırı.

İlçede 1990 yılından bu yana Erdek Belediyesince düzenlenen ‘’Erdek Şenlikler’’ adı altında Kültür ve Sanat etkinlikleri yapılmaktadır.

1959 yılından bu yana Türkiye’de Turizm hareketlerinin öncülüğünü yapan Erdek, sahilleri ve kumsalı ile ülkemizin en güzel plajlarından birine sahiptir. 12 km. uzunluğundaki sahil şeridinde turistik otel, motel ve dinlenme tesisleri mevcuttur.

Erdek ilçesinin tarihsel ve doğal güzellikleri yörede Turizm sektörüne göre şekillenmiş ekonomik faaliyetlerin önem kazanmasına neden olmuştur. Turizm faaliyetleri mevsimsel bir özellik taşımasına ve yeterince çeşitlendirilememesine rağmen ilçenin ekonomik yaşamına yön veren önemli bir gelir ve istihdam alanı olarak dikkat çekmektedir.

Erdek 34.75 Km uzunluğundaki kıyı şeridiyle Balıkesir ili ilçeleri arasında dördüncü.
Plaj uzunluğu açısından ise 14.5 km ile üçüncü sıradadır.34.75 Km. kıyı şeridine sahip Erdek'te Turizm Bakanlığından işletme belgeli 15 tesiste 1789, turizm yatırım belgeli 14 tesiste 2411, Belediye belgeli 95 tesiste 2034, 15 kamu kampında da 4697 yatak kapasitesi mevcuttur. İlçede yeterince turistik lokanta ve eğlence yeri bulunmamaktadır.
Erdek'te bulunan 12.470 konutun 4331 (%35)'i ikinci konutlardan teşekkül etmektedir.

Turizm açısında büyük potansiyele sahip Erdek, yıllar boyunca biriken alt ve üst yapı sorunları, doğal yapısı uygun olmasına rağmen çeşitlendirilemeyen, hedefi olmayan ve yaz turizmi ile yetinen sektörel anlayış ve eğitim düzeyi düşük eleman alt yapısı ile sektörde hak ettiği yeri alamamaktadır.

Erdek kentini turizm yönünden değerlendirmeye tabi tutarken, öncelikle fiziksel, sosyal, ekonomik ve turistik verilerin irdelemesini yapmak gerekir. Erdek' in Avrupa-Asya bağlantısı üzerindeki Marmara bölgesinde yer alması, dış turizm açısından olumlu bir husustur. Uluslar arası hava ve karayolu güzergahlarında, özellikle dış turizm ana uğrak yerlerinden biri olan İstanbul'a yakınlığı konum itibarı ile kolaylıklar getirmektedir. Kent sahil bandında uzayıp giden kumsal alanların bulunması ve kuzeyden esen hakim rüzgarları önleyerek Erdek' e mikro-klima özellikler sağlayan dağların varlığı, turistik kullanım yönünden sahile büyük avantajlar kazandırmaktadır.

Temiz, sade ve kirletilmemiş bir bitki örtüsü ile kaplı olan bu dağlar, etkili bir peyzaj görünümü vermektedir. Doğal olarak iki ayrı koydan oluşan kent sahili, çeşitli noktalardan bakıldığında, tekdüze olmaktan uzak, zengin perspektifler göstermektedir.

Diğer taraftan, sahilden denize bakıldığında, karşı kıyı siluetleri ve adalar ile ufuk çizgisinin kesilmesi, manzarayı zenginleştirmektedir.

Bitki dokusunu teşkil eden zeytinlikler, kentin turistik cazibesini artırıcı bir faktör olmaktadır. Veriler bölümünde görüldüğü üzere bölgenin ve kentin iklim özelliklerinin karasızlık arz etmesi, yararlanılabilir turistik sezonu iki ay gibi bir zamanla sınırlamaktadır. Burada sözü edilen iki ay, deniz- kum-güneş üçlüsünden azami ölçüde istifade edilen süre olmaktadır. Ancak, bu sürenin yapılacak planlama ve tesislerle dört aya çıkartılması, Erdek turizm gelişmesinin hedefi olmalıdır. Yılın geriye kalan sekiz aylık döneminde ise kongre turizmi, av turizmi, tedavi ve termal turizmine olduğu kadar en azından bayram ve hafta sonu tatili turizmine hizmet verecek olanakların yaratılması ise Erdek turizmi için ana gaye olmalıdır.

Bölgenin turizmini etkileyen aylık ortalamalara göre deniz suyu sıcaklığı, güneşlilik, bölgeler arası ortalama sıcaklıkların aylara dağılımı gibi iklim kriterlerinin, diğer bölgeler ile mukayesesi aşağıdaki cetvellerde bir fikir edinilmesi için verilmiştir.

Hızlı Menü